Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra

Trong những tháng cuối năm, Đảng bộ TX.Tân Uyên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm, tự soi, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tự khắc phục những hạn chế, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Thực hiện bảo đảm các chỉ tiêu

Từ đầu năm đến nay, bằng các giải pháp linh hoạt, các nhiệm vụ chính trị của TX.Tân Uyên đạt nhiều kết quả khả quan. Thị xã đã triển khai đồng bộ các chính sách, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH), hầu hết các ngành, lĩnh vực trong xu hướng phục hồi và tăng trưởng khá, quốc phòng – an ninh được giữvững, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên.

Tính đến thời điểm này, TX.Tân Uyên đã có 7/25 chỉ tiêu đạt nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đề ra; các chỉ tiêu còn lại thực hiện cơ bản bảo đảm theo kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng gần 12% so với cùng kỳ. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm được chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực.

Bằng các giải pháp linh hoạt, KT-XH 6 tháng đầu năm của TX.Tân Uyên đạt nhiều kết quả khả quan

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, mang lại nhiều hiệu quả tích cực; thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2022…

Công tác dân vận của hệ thống chính trị và hoạt động của mặt trận, đoàn thể tiếp tục hoạt động có hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được thực hiện hiệu quả.

Thay đổi mạnh mẽ tư duy và cách làm

Để đạt chỉ tiêu nghị quyết cho cả năm 2022, thời gian tới cả hệ thống chính trị thị xã cần tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh mùa khác; tập trung tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với tổ chức kiểm tra, sơ kết, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện, tiến tới sơ kết giữa nhiệm kỳ; huy động mọi nguồn lực, thực hiện hiệu quả việc khôi phục các hoạt động KT-XH bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2022.

Trong phát triển KT-XH, cần chú trọng công tác thu hút, bố trí các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp, thương mại – dịch vụ, đô thị của địa phương và bảo đảm thực hiện tốt các quy định của tỉnh; khẩn trương triển khai đề án Làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng; tập trung thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo đúng quy định; triển khai nhanh thủ tục đầu tư các công trình khởi công  năm 2022, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, công trình khởi công mới… thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội; lập thủ tục đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất ngành giáo dục – đào tạo để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023. Thị xã cũng tập trung công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần III – năm 2023; tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai kịp thời các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, thị xã tập trung triển khai vận hành có hiệu quả Trung tâm Điều hành IOC thị xã; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Ông Bùi Minh Trí, Bí thư Thị ủy Tân Uyên, cho biết để đạt mục tiêu đề ra thì từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, đảng viên phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải thay đổi mạnh mẽ tư duy và cách làm, vượt qua khó khăn, thách thức. Các cấp, các ngành, mặt trận và các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khai thác triệt để những lợi thế sẵn có và tận dụng những cơ hội mới để tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị đã đề ra. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, cần nghiêm túc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực, bằng những giải pháp cụ thể để lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành.

Thời gian tới, Đảng bộ TX.Tân Uyên tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường công tác tư tưởng chính trị; thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5- 2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5- 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2022…

THU THẢO – VĂN DŨNG


Theo Báo Bình Dương Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.